Webshop

Informatie

Afwerking

 

Milieubewust (FSC®)

Drukkerij Hoekstra grafische specialist sinds 1859 FSC® gecertificeerd!

Het belang van verantwoord omgaan met grondstoffen is gelukkig voor bijna iedereen wel duidelijk. FSC®gecertificeerd materiaal geeft je zekerheid dat de grondstof van jouw papier afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Verantwoord bosbeheer heeft niet alleen te maken met economische en ecologische functies, maar ook met sociale functies die het bos vervult.

Producten met een FSC®-keurmerk zijn gemaakt van grondstoffen die uit zo’n verantwoord beheerd bos afkomstig zijn. Bossen zijn belangrijk voor de opname van CO2 en de afgifte van zuurstof. Door het kappen van volwassen bomen (die nauwelijks nog CO2 opnemen) en door het aanplanten van nieuwe bomen (die volop CO2 opnemen) draagt een goed bosbeheer bij aan de CO2-reductie die nodig is om onze planeet leefbaar te houden.

Hout is een onuitputtelijke grondstof die zich ook nog prima leent voor hergebruik. Papier, wat voor een belangrijk deel bestaat uit houtvezels, is een verantwoord product dat als communicatiedrager veelal duurzamer in gebruik is en een lager CO2-footprint heeft dan digitale communicatie. Met FSC gecertificeerd drukwerk levert je dus een belangrijke bijdrage aan de bescherming van bossen en daarmee ook aan ieders leefomgeving.

Met het FSC®-certificaat kan Hoekstra Drukkerij je garanderen dat jouw papier duurzaam wordt ingekocht en verantwoord wordt verwerkt tot jouw product, jouw drukwerk.

Behalve het feit dat Hoekstra Drukkerij mag handelen onder het FSC®-keurmerk, biedt het jou als klant het voordeel dat je het welbekende FSC®-logo op jouw drukwerk mag voeren. Mocht u hier interesse voor hebben, neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Hoekstra Drukkerij is gecertificeerd onder nummer SKH-COC-000292IA.

  • Drukinkten zijn op plantaardige olie gebaseerd – papier makkelijk recyclebaar
  • Minimaal watergebruik in drukpersen – besparing tussen 10.000 en 25.000 liter water per machine per jaar
  • Geen gebruik van isoprophylalcohol (IPA) – geen luchtemissie, gezonder werkklimaat, reductie C02-uitstoot
  • Reinigen inktrollen met plantaardig wasmiddel – minder luchtemissie, gezonder werkklimaat
  • Plaatproductie is Waterless-Computer-To-Plate (WCTP) – drukplaten worden d.m.v. laser geproduceerd
  • Minder proefvellen bij aanvang druk, dus sneller op kleur – minder papierafval

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een punt wat voortdurend aandacht behoeft. Daarom staat het milieu bij ons hoog in het vaandel. Voor nu, maar ook voor de toekomst. Praktisch al ons afval wordt verzameld en gerecycled. Verder hebben we maatregelen doorgevoerd zonder concessies te doen aan de kwaliteit van jouw drukwerk. In onze drukkerij werken we met klimaatneutrale grondstoffen en bio-inkten en maken we uitsluitend gebruik van groene stroom. Ook op het gebied van papier kunnen we je diverse milieuvriendelijke soorten aanbieden.

Biologische inkten

Wij maken in onze drukkerij zoveel mogelijk gebruik van klimaatneutrale grondstoffen en drukken met bio-inkten die op plantaardige oliën gebaseerd zijn. Het mengen van inkt doen we zorgvuldig en gedoseerd. Onze mengmachine stelt ons in staat om inkt tot op de gram nauwkeurig te mengen. Hiermee kunnen we onze inktafval tot een minimum beperken.

Groene stroom

Als drukkerij kun je er niet omheen dat je veel energie nodig hebt tijdens het productieproces. Binnen ons bedrijf doen we er zoveel mogelijk aan om energiebewust te werken. In het totale proces maken we daarbij uitsluitend gebruik van gegarandeerd 100% groene stroom.

Chemievrije Kodak Sonora Offsetplaten

De Sonora offsetplaten zijn volledig recyclebaar. Ze worden direct op de plaatbelichter belicht. Hierdoor worden ze niet meer ontwikkeld en hebben we geen ontwikkelmachine- en chemicaliën meer nodig. Geen afvalwater meer en minder energie en water.

EcoSolvent Inkten, toners cartridges

De toners die gebruikt worden hebben een exclusieve rol-laadtechnologie die garandeert ozonvrije uitstoot. Deze schone technologie is niet schadelijk voor de menselijke gezondheid of het milieu en maakt de cartridge zelfs compacter omdat er minder onderdelen nodig zijn. Bovendien zijn alle Canon-toner en -cartridges ongevaarlijk. Dit houdt in dat voor Canon-cartridges geen speciale behandeling of verwerking vereist is. EcoSolvent inkten zijn kras-, water- en weersbestendig. Ze zijn ongevoelig voor UV-stralen en verkleuren daarom niet. De inkten zijn economischer omdat ze in hoge mate krasbestendig zijn en in normale gebruiksomstandigheden geen beschermfilm nodig hebben. EcoSolvent inkten bevatten, in tegenstelling tot de vroegere Solvent-inkten, geen schadelijke dampen, zijn milieuvriendelijk en bevatten geen stoffen die overmatig schadelijk zijn voor mens, dier en milieu.