Webshop

Informatie

Afwerking

 

Gemeente De Waadhoeke

De gemeente Waadhoeke is in 2018 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Franekeradeel, Het Bildt en Menameradiel en de gemeente Littenseradiel. De gemeente Waadhoeke, met een inwoners aantal van ca. 47.000, ligt in het Noord Westen van de provincie Fryslân. De hoofdplaats van de gemeente Waadhoeke is Franeker. De geschiedenis van het gebied is niet alleen in het landschap goed zichtbaar. Het komt zeker ook tot uiting in het taalgebruik. Naast de twee rijkstalen, het Fries en het Nederlands, wordt er een derde taal gebruikt: het Bildts. In de stad Franeker wordt een dialect gesproken: het Franekers. Met recht kan gesproken worden van een meertalige regio.

Drukkerij Hoekstra vindt zijn oorsprong in de gemeente ’t Bildt sinds 1859

Het Bildt is land uit zee. Pure slib. Opgeslibt. Opgebild. Het Bildt ligt laag. Waar nu het Bildt is, stroomde ooit de Middelzee. De Middelzee scheidde de rechterkant van het tegenwoordige Friesland, Oostergo, van de linkerkant, Westergo. Rond 1300 is deze zeearm door een dijk tussen Beetgumermolen en Britsum afgesloten, waardoor het gebied dichtslibde. Dit dichtgeslibde gebied was omstreeks 1400 aanzienlijk groter geworden en droeg al de naam “het Bildt” (het aangeslibde). Het Bildt heeft heel wat meegemaakt. Het gebied ging namelijk van hand tot hand. In 1498 ontving Albrecht van Saxen, die toen beschermheer van Friesland was, het gebied wat toen het Bildt was, als cadeau. Hij kreeg het cadeau van de Duitse keizer Maximilian I. In 1505 vond een historische overdracht plaats. Op 22 februari sloot hertog George van Saksen (zoon van Albrecht) een overeenkomst met de gebroeders Dirk, Floris, en Jacob van Wijngaarden en Thomas Beukelaar. Deze Zuid-Hollandse heren zouden de kwelders indijken. In ruil daarvoor kregen ze het eerste jaar vrijstelling van pacht. In 1505 werd het Bildt dus ingedijkt door een met de hand aangelegde dijk van 14 kilometer. Er kwam een kaarsrechte weg, met drie dorpjes: Wijngaarden, Altoenae en Kijfhoeck. Elk dorp vormde een katholieke parochie en de namen daarvan gingen al snel over op de dorpen. Zo ontstonden St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie, en Vrouwenparochie (naar Onze Lieve Vrouwe).

Het Bildt tot 2018

De begrenzing van de gemeente tot 2018 bestond sinds 1 januari 1984. Bij de gemeentelijke herindeling in Friesland is Minnertsga aan het grondgebied van het Bildt toegevoegd. In 2005 is het vijfhonderdjarig bestaan van het Bildt gevierd.

Rembrandt van Rijn

St.-Annaparochie en de Gemeente het Bildt hebben een sterke band met de beroemde meesterschilder Rembrandt van Rijn. Zijn muze en vrouw, Saskia van Uylenburg, woonde op het Bildt. Rembrandt liet zich door haar en door het schilderachtige landschap inspireren. In 1634 trouwde Rembrandt van Rijn zijn Saskia in St.-Annaparochie. Het 400-ste geboortejaar van Rembrandt is in 2006 op diverse plaatsen in Nederland op uitbundige wijze gevierd. Zo ook op het Bildt.