Hoekstra Drukkerij

Onze workflow controleert op de meest gangbare fouten. Denk hierbij aan het per ongeluk gebruiken van steun- of RGB-kleuren in full color drukwerk, missende fonts, een ontbrekende afloop, te hoge inktdekkingen en nog veel meer. Als u wilt, kunnen wij ook een inhoudelijke controle uitvoeren. Hierbij controleren we uitgebreid de spelling, de telefoon- en internetgegevens en andere zaken. De technische controle is automatisch, een inhoudelijke controle gebeurt op verzoek.

  • Bezoekadres
  • Van Harenstraat 23 -27
  • 9076 BS Sint Annaparochie
  • 0518 401228