Hoekstra Drukkerij

Adressenbestanden kunnen worden aangeleverd in de volgende formaten: MS Access (mdb), MS Excel (xls), Google Docs of als tekstbestand (.txt) met een vaste indeling. Meer gedetailleerde informatie vindt u bij materiaal aanleveren.

Adressenbestanden dienen tenminste twee dagen voor aanbieding bij de verspreider naar keuze te worden aangeleverd. Als u wilt, kunnen wij ook de distributie van uw producten ter hand nemen. Hiervoor werken wij samen met streng geselecteerde distributeurs; regionaal en nationaal, maar waar nodig ook mondiaal.

  • Bezoekadres
  • Van Harenstraat 23 -27
  • 9076 BS Sint Annaparochie
  • 0518 401228