Hoekstra Drukkerij

Het Bildt is land uit zee. Pure slib. Opgeslibt. Opgebild. Het Bildt ligt laag. 
Waar nu het Bildt is, stroomde ooit de Middelzee. De Middelzee scheidde de rechterkant van het tegenwoordige Friesland, Oostergo, van de linkerkant, Westergo. Rond 1300 is deze zeearm door een dijk tussen Beetgumermolen en Britsum afgesloten, waardoor het gebied dichtslibde. Dit dichtgeslibde gebied was omstreeks 1400 aanzienlijk groter geworden en droeg al de naam “het Bildt” (het aangeslibde).

Ontstaan van het Bildt

Het Bildt heeft heel wat meegemaakt. Het gebied ging namelijk van hand tot hand. In 1498 ontving Albrecht van Saxen, die toen beschermheer van Friesland was, het gebied wat toen het Bildt was, als cadeau. Hij kreeg het cadeau van de Duitse keizer Maximilian I. In 1505 vond een historische overdracht plaats. Op 22 februari sloot hertog George van Saksen (zoon van Albrecht) een overeenkomst met de gebroeders Dirk, Floris, en Jacob van Wijngaarden en Thomas Beukelaar. Deze Zuid-Hollandse heren zouden de kwelders indijken. In ruil daarvoor kregen ze het eerste jaar vrijstelling van pacht. In 1505 werd het Bildt dus ingedijkt door een met de hand aangelegde dijk van 14 kilometer. Er kwam een kaarsrechte weg, met drie dorpjes: Wijngaarden, Altoenae en Kijfhoeck. Elk dorp vormde een katholieke parochie, en de namen daarvan gingen al snel over op de dorpen. Zo ontstonden St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie, en Vrouwenparochie (naar Onze Lieve Vrouwe).

Het Bildt anno nu

De huidige begrenzing van de gemeente bestaat sinds 1 januari 1984. Bij de gemeentelijke herindeling in Friesland is Minnertsga aan het grondgebied van het Bildt toegevoegd. In 2005 is het vijfhonderdjarig bestaan van het Bildt gevierd.

Rembrandt van Rijn

St.-Annaparochie en de Gemeente het Bildt hebben een sterke band met de beroemde meesterschilder Rembrandt van Rijn. Zijn muze en vrouw, Saskia van Uylenburg, woonde op het Bildt. Rembrandt liet zich door haar en door het schilderachtige landschap inspireren. In 1634 trouwde Rembrandt van Rijn zijn Saskia in St.-Annaparochie.

Het 400-ste geboortejaar van Rembrandt is in 2006 op diverse plaatsen in Nederland op uitbundige wijze gevierd. Zo ook op het Bildt.

  • Bezoekadres
  • Van Harenstraat 23 -27
  • 9076 BS Sint Annaparochie
  • 0518 401228