Hoekstra Drukkerij

Drukkerij Hoekstra grafische specialist sinds 1859 is aangesloten bij vakvereniging KVGO. Deze branche-organisatie beschouwt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als dé standaard voor ondernemen. Bij MVO gaat het om het vinden van een goede balans tussen people, planet en profit. Vaak blijkt deze balans tot betere resultaten te leiden voor zowel het bedrijf als de samenleving. Dat gaat verder dan het zoeken en vinden van milieubesparende mogelijkheden, hoewel deze er wel deel van uitmaken. Zo werkt Hoekstra met klimaatneutrale grondstoffen en bio-inkten en wordt uitsluitend groene stroom gebruikt. Nagenoeg al het afval wordt gerecycled. MVO is meer dan een goed voornemen dat elk jaar opnieuw wordt herhaald. Het gaat om concrete stappen, om daadwerkelijke verbeteringen. Hoekstra werkt daar vol overtuiging aan mee.

Via het KVGO-lidmaatschap is Drukkerij Hoekstra betrokken bij Milieubeleidsovereenkomsten, ARBO richtlijnen, Sociale zekerheid en nog veel meer. Drukkerij Hoekstra conformeert zich voor u via de leveringsvoorwaarden van de KVGO aan de (inter)nationale standaard voor de grafische Industrie.

De KVGO geeft daarnaast ook richtlijnen op het gebied van goed werknemerschap en de KVGO helpt ondernemers met arbeidsvoorwaarden en CAO. De KVGO volgt regelgeving rond sociale zekerheid en houdt haar leden op de hoogte. Zo kunt u er zeker van zijn dat u te maken heeft met een betrouwbare partner.

  • Bezoekadres
  • Van Harenstraat 23 -27
  • 9076 BS Sint Annaparochie
  • 0518 401228