Hoekstra Drukkerij

Sinds 2012 hebben wij in onze drukkerij een UV-SPOT machine geplaatst! Wij kunnen zeer kleine oplages produceren, vanaf 1 stuks, zonder extreme kosten, maar ook een oplage van enige duizenden kunnen we prima aan. Maar er is meer waarmee we het onderscheid maken: UV spotlakken op vellen offset drukwerk of op digitaal drukwerk. Stelt u zich eens voor wanneer u aan uw klant drukwerk verkoopt, bijvoorbeeld een gepersonaliseerde brochure, en op de cover staat de naam van de eindgebruiker in UV Spotlak…U kunt bijvoorbeeld ook denken aan certificaten of toegangsbewijzen die in UV lak zijn genummerd. Vervalsers hebben het nakijken!

uv spot machines

  • Bezoekadres
  • Van Harenstraat 23 -27
  • 9076 BS Sint Annaparochie
  • 0518 401228